دودکش سقف شیروانی آموزشی

دودکش سقف شیروانی

طریقه نصب دودکش در سقف شیروانی این روش برای آببندی لوله های دودکش خروجی از سقف شیروانی بوسیله ورقهای گالوانیزه که بطور خاص خم و…
سقف سازان
10 سپتامبر 2020