فروش انواع ورقهای شیروانی گالوانیزه رنگی

فروش انواع لوازم ساخت سقف های شیروانی

ما توانسته ایم محصولات با کیفیت و درجه یک در بازار، برای ساخت انواع سقفهای شیروانی را فراهم نماییم و با قیمت های مناسب به مشتریان خود ارئه کنیم .

تاریخ 1400/10/22

قیمت ورق شیروانی

ورق رنگی ذوزنقه هر متر مربع 1500000ریال

ورق رنگی سینوسی کرکره هر متر مربع 1500000ریال

ورق رنگی طرح سفال جنوا هر متر مربع 1550000ریال

ورق رنگی طرح سفال پالرمو هر متر مربع 1550000ریال

تایل پرچین تمام رنگها

ضخامت 40 هر برگ 800000 ریال

ضخامت 50 هر برگ 850000 ریال

ضخامت 60 هربرگ 900000 ریال

قیمت انواع نما ( ابرویی)

نما 33 سانتی متری هلال داخل هر متر 700000ریال

نما 33 سانتی متری هلال بیرون هر متر 700000ریال

نما 33 سانتی متری هلالی سه پله هرمتر 700000ریال

انواع نما 42 سانتی متری هر متر 900000 ریال

انواع نما 50 سانتی متری هر متر 1100000ریال

انواع نما 63 سانتی متری هر متر 1500000ریال

قیمت انواع لمبه

لمبه روغنی ورق 60 هر متر 1400000ریال

لمبه رنگی ورق 50 هر متر 1500000ریال

قیمت انواع آبرو ناودانی(گاتر)

آبرو لندنی فتیله ای هر متر 700000ریال

آبرو جعبه ای ورق 33 برش هر متر 800000ریال

آبرو جعبه ای ورق 50 برش هر متر 1200000ریال

قیمت انواع پیچ شیروانی سرمته

2.5 سانتی 6000 ریال

3 سانتی 6500 ریال

4 سانتی 7000ریال

5 سانتی 8000ریال

قیمت انواع پشم شیشه

2 اینچ d12 آریانا هر متر مربع 130000

2 اینچ d12 پارس هر متر مربع 135000

قیمت انواع ماستیک آببندی

ماستیک لوله ای 200000ریال

ماستیک قوطی یک کیلوگرمی 250000ریال