دودکش سقف شیروانی آموزشی

دودکش سقف شیروانی

طریقه نصب دودکش در سقف شیروانی این روش برای آببندی لوله های دودکش خروجی از سقف شیروانی بوسیله ورقهای گالوانیزه که بطور خاص خم و…
سقف سازان
10 سپتامبر 2020
نصاب آردواز و سقف شیروانی آموزشی

نصاب آردواز

نصاب آردواز نصب آردواز یک کار خیلی خیلی مهم و تخصصی است و مجری و نصاب آردواز شیروانی باید به خیلی از ریزه کاریها و…
سقف سازان
19 می 2020
آردواز آموزشی

آردواز شیروانی

آردواز شیروانی سقف شیبدار بهترین مدل آردواز شیروانیبهترین مدل آردواز شیروانی مانند یک چتر از نمای ساختمان شما در مقابل آب باران و برف محافظت…
سقف سازان
12 می 2020