خرپا پوشش آموزشی

ساخت و نصب خرپا

ساخت و نصب خرپا چگونه انجام می گیرد؟ خرپا چیست؟ خرپا به سازه ای مثلثی شکل که از لوله، میله و یا پروفیل نازک ساخته…
سقف سازان
۱۷ شهریور ۱۳۹۸
ساخت و نصب آلاچیق آموزشی

ساخت آلاچیق

آلاچیق چیست؟ به محیطی مسقف بدون دیوار و پنجره که در حیاط و و یا باغ ساخته میشود. از سایه آن برای نشستن و استراحت…
سقف سازان
۲۷ خرداد ۱۳۹۸