آردواز شیروانی سقف شیبدار

آردواز

بهترین مدل آردواز شیروانیبهترین مدل آردواز شیروانی مانند یک چتر از نمای ساختمان شما در مقابل آب باران و برف محافظت میکند. آردواز مانع نفوذ آب از دیوارها و آجرهای ساختمان میشود. از نشت آب از لبه بالایی ساختمان به داخل جلوگیری میکند. آردواز مانع نفوذ آب به داخل و نمای ساختمان که مثل رگه های چرکین است، میشود. آردواز هم برای ممانعت از این مشکل است و هم اینکه خود آردواز یک نمای شیک و فانتزی است. آردواز پوشش و محافظ نمای ساختمان است. آردواز بدلیل ممانعت از ورود آب باعث طول عمر ساختمان میشود و در کل سقف شیبدارسقف شیبدار در تمامی شرایط آب و هوایی و جغرافیایی بدلیل جلوگیری از نفوذ آب و سبک بودنش بهترین گزینه است

آردوازبهترین سقف شیروانی و بهترین متریالها را ما برایتان اجرا میکنم
کار ما تبلیغ ماست

بهترین و مجرب ترین نصابهای آردواز و نصاب سقف شیروانی

یک نظر

ارسال نظر