در این مطلب قصد داریم چند نکته کلیدی درباره نصب ورق شیروانی برای سقف شیروانی و نصب روی دیوار برای شما یادآور شویم. کسانی که تجربه کافی نصب ورقهای سقف شیبدار را ندارند، ورقهای شیروانی را طوری نصب میکنند که از اول کار سقف شیبدار آب بندی نمیشود. یا از سال دوم شروع به نفوذ آب به داخل ساختمان میکند. دلیل آن چیست؟

  1. نداشتن هم پوشانی مناسب و کافی برای ورقها

  2. بستن پیچ شیروانی در جای غلط و اشتباه

1- برای نصب انواع ورق شیروانی هم پوشانی (اورلب) استاندارد هر فرم ورق باید رعایت شود. مثلا برای نصب ورق ذوزنقه در شرایط شیب استاندارد(حداقل 20%) یک موج هم پوشانی کافی است. در همین شرایط سقف شیروانی ویلا، سقف سوله و خرپا برای ورق سینوسی (ورق کرکره) حداقل 1.5 موج همپوشانی نیاز است. برای همه فرمهای ورق شیروانی حتما باید همپوشانی یا اورلب ورق را رعایت کنیم.

ایرانیت سیمانی

2- در مورد بستن پیچ شیروانی یک نکته کوچک ولی خیلی مهم باید ذکر میکنیم. رعایت نکردن این نکته بیشترین ضرر ها را به سقف شیروانی وارد میکند. در بعضی از ورقها که رنگ و جهت نصب ثابت دارند (مثل ورق طرح سفال)جبران پذیر نیستند. حتما توجه کردید و دیدید که تمام ورق های شیروانی مسیرهایی برای جریان حرکت آب وجود دارد. دو طرف آن بلندی هایی برای هدایت آب وجود دارد در اینجا به بلندی ها قله.  به مسیر آب دره میگوییم. همیشه باید برای نصب سقف شیروانی روی قله ورق باید پیچ را ببندیم. طرز صحیح بستن پیچ شیروانی :هیچ وقت تاکید میکنم هیچ وقت پیچ ها را در مسیر جریان آب نصب نکنید.

نصب ورق شیروانی

ورق شادولاین

البته لازم به ذکر است برای نصب ورق شیروانی به عنوان دیواره از دره ورق برای بستن پیچ استفاده می کنیم. به عکسهای زیر توجه کنید.

نصب ورق شیروانینصب ورق شیروانی

ارسال نظر