ساخت آلاچیق

پروژه مهرشهر کرج

ساخت آلاچیق در خیابان ارم مهرشهر قرار دارد و مساحت سکوی آن حدود 18.5 متر مربع است و مساحت سقف شیروانی آن حدودا 75 متر مربع شیروانی و نما و لمبه زیر آن انجام داده ایم. در ضمن نمونه کارهای نصب آلاچیق را هم میتوانید ببینید

مراحل کار

1 ساخت و نصب خرپا (نصب آلاچیق)

2 نصب نما

3 نصب لمبه

4 پوشش سقف و اتمام پروژه

آلاچیق

برای دیدن نمونه کارهای ویلا کلیک کنید

نمونه کار سوله

مراحل اجرای سقف شیروانی

ارسال نظر