قیمت اجرای سقف شیروانی

قیمت اجرای سقف شیروانی به عوامل زیادی بستگی دارد. معمولا در جاها و مناطق مختلف با هم فرق دارد. مثلا در شمال ایران بدلیل وجود چوب و نجار خوب اکثرا خرپا و زیرسازی را به صورت چوب و نراد زیرسازی میکنند. زیرکار ساز، پروسه نصب ورق را به عهده نمی گیرد.

خرپا چوبی شیروانی

در شمال کشور سقف شیروانی به دو رشته شغل تقسیم میشود خرپا سازی ، زیرکارسازی را به اتمام میرساند. بعد از آن سربندی و پوشش سقف را اکیپ دیگری بعهده میگیرد.

چون همانطور که قبلا عرض کردم خرپا در شمال بیشتر با چوب ساخته میشود. متاسفانه خرپا فلزی هم مطابق نقشه خرپا چوبی {با همان فواصل و تعداد خرپا} ساخته میشود. این مدل خرپا سازی هزینه هنگفتی برای کارفرما متحمل میشود.

خرپا فلزی شیروانی

خرپا فلزی شیروانی

اکثرا در شمال ایران ساخت خرپا بصورت کیلویی قرارداد بسته میشود. هرچقدر سنگینتر به نفع سقف کار و به ضرر کارفرما میباشد. به دلیل نوسان زیاد قیمت ها ی مصالح ساختمانی و آهن آلات در این سالها قیمت ثابتی نمیتوان اعلام کرد. خودتان میتوانید قیمت سقف شیروانی خود را با استفتده از فرمول زیر برآورد هزینه کنید.

قیمت سقف شیروانی

قیمت اجرای سقف را معمولا 10 تا 12 کیلو پروفیل و 5 کیلو ورق شیروانی سربندی به قیمت روز محاسبه میکنیم. این عمده هزینه اجرای سقف شیروانی است. و در کنار این تعداد 4 عدد پیچ شیروانی برای هر متر مربع و توری و پشم شیشه و سایر موارد مصرفی را باید لحاظ کرد. البته هزینه اجرت نصب را هم باید به این مبلغ اضافه کنید. که بستگی به محل کار و طرح سقف شیروانی متفاوت است.

قیمت انواع مصالح شیروانی

طریقه ساخت خرپا

انواع ورق شیروانی

نمونه کارهای سقف ویلا

ارسال نظر