خیلی با ما تماس گرفتند و یا از همکارانمان شنیدیم که میپرسند ارتفاع خرپا با طول فلان و 25٪ شیب چقدر میشود؟ یا مثلا شیب خرپای تک شیب چطور محاسبه میشود؟ یا اینکه خرپای دوشیب چگونه ساخته میشود؟

امروز در این مقاله میخواهیم در مورد نحوه محاسبه شیب خرپاها توضیح مختصر و مفیدی ارائه دهیم:

شیب خرپا چیست؟

خرپا شیروانی

به میزان ارتفاع پایین ترین نقطه خرپا از بالاترین نقطه اش را شیب خرپا گفته میشود. حالا این یعنی چه؟ یعنی اینکه فاصله ارتفاع سطح شیبدار را که آب باران از آن هدایت می شود را شیب خرپا گفته میشود.

شیب خرپای فلزی چطور محاسبه و ساخته می شود؟

معمولا شیب خرپا به درصد گفته میشودو در نقشه های مهندسی ارتفاع خرپای فلزی و یا طول شیبها ذکر نمیشود. فقط خط قاعده خرپا را رسم میکنند به اضافه شیب خرپا مثلا 25٪. حالا ما چگونه باید طول شیب خرپا را محاسبه کنیم؟

بطور کلی ما دو نوع بیشتر خرپا نداریم. خرپا فلزی تکشیب و خرپا فلزی دوشیب. بقیه سقفهای شیروانی که شکل پیچیده ای در ساخت و طراحی دارند، معمولا ترکیبی از خرپای تک شیب و دوشیب است. یعنی اینکه اگر شما محاسبه و ساخت خرپا ی تکشیب و دو شیب را بلد باشید، محاسبه و ساخت انواع سقف های پیچیده شیروانی هم برایتان میسر میشود.

محاسبه شیب خرپای یکشیب یا تکشیب

خرپا به سازه مثلثی شکل گفته میشود. خرپای تکشیب یا خرپای یکشیب معمولا یک ضلع مورب و شیبدار دارد و یک ضلع قاعده و هم تراز و موازی زمین. و یک ضلع دیگر که عمود بر قاعده است (مثلث قائم الزاویه)

خرپا شیروانیحالا اگر بخواهیم شیب سقف و یا شیب خرپا را محاسبه کنیم، یعنی باید ارتفاع بین بالاترین و پایین ترین نقطه ضلع مورب خرپا را حساب کنیم یعنی ارتفاع و قد و اندازه ضلع قائمه را بدست آوریم.با فرض بر اینکه شیب درخواستی از ما 25٪ است. طول قاعده به متر را ضرب در 25 میکنیم و عدد بدست آمده ارتفاع ضلع قائمه ببه سانتیمتراست. مثلا اگر ضلع زیرین خرپا 10 متر باشد باید 10*25 که برابر است با 250 سانتیمتر یا 2.5 متر که ارتفاع ضلع قائمه خرپاست.

خرپا شیروانیمحاسبه شیب خرپا فلزی دوشیب

خرپا شیروانیخرپا یک سازه مثلث شکل است.خرپا دوشیب همانطور که از نامش مشخص است دو ضلع مورب و شیبدار دارد و یک ضلع پایین یا قاعده مثلث. در این تمرین مثلث و خرپایی را توضیح میدهیم که طول دو شیب آن برابر باشد.شبیه مثلث متساوی الاضلاع. همانطور که میدانید مثلث متساوی الاضلاع ، ارتفاع جزء اضلاع مثلث نیست. برای بدست آوردن ارتفاع خرپا از همان مثال قبل استفاده میکنیم ، یعنی ضلع پایین خرپا 10 متر و شیب آن 25٪ را فرض مکنیم. با فرض اینکه خرپا از دو طرف شیب مساوی است. نصف ضلع پایین را در 25 ضرب میکنیم و عدد 125 بدست می آید. یعنی ارتفاع خرپا باید 125 سانتیمتر باشد . از نقطه بالای ارتفاع شیبهای خود را قرار می دهیم.

خرپا شیروانیامیدواریم از این مطلب استفاده کرده باشید.سایر مطالب را هم بخوانید.

نحوه ساخت خرپا شیروانی

ارزانترین سقف شیروانی

سقف سازان همیشه آماده ارائه مشاوره رایگان به شما عزیزان است.

۴ Comments

ارسال نظر