نصاب آردواز

ساخت و نصب آلاچیق

نصب آردواز یک کار خیلی خیلی مهم و تخصصی است و مجری و نصاب آردواز شیروانی باید به خیلی از ریزه کاریها و فوت و فن های نصب آردواز اطلاع کامل داشته باشد.نصابهای آردواز باید به انواع مصالح آردواز و خصوصیات آنها و ابزار مورد نیاز نصب آردواز مطلع باشد. این اطلاعات جدای تکنیک های نصب آردواز است. نصاب شیروانی آردواز باید اطلاعات کاملی از کلیه مدل های آردواز را داشته باشد. نحوه نصب همه مدل های آردواز باهم متفاوت است. آردواز سقف شیبدار انواع مختلف دارد که در مقالات قبلی به آن پرداختیم. بعد از اتمام کار نصب آردواز، راه رفتن بر روی سقف آردواز ممنوع است .

نصاب آردواز شیروانیسقف سازان

گروه سقف سازان بهترین بهترین و بروزترین نصابهای آردواز و نصاب سقف شیبدار شیروانی را در اختیار دارد. شما برای انتخاب پیمانکار اجرای سقف شیروانی آردواز باید به میزان تجربه و میزان اطلاعات پیمانکار آردواز و نحوه نصب آردواز سقف شیروانی دقت کنید.

انواع ورق شیروانی

روش صحیح نصب آردواز

آردواز سردر

آردواز شیروانی

۲ Comments

ارسال نظر