طریقه نصب دودکش در سقف شیروانی

این روش برای آببندی لوله های دودکش خروجی از سقف شیروانی بوسیله ورقهای گالوانیزه که بطور خاص خم و همپوشانی(اورلب) میکنند. وبرای هر لوله و سقف منحصربفرد باید ساخته شود. بسته به اندازه لوله خروجی و شیب سقف این فلاشینگ ساخته میشود. در این روش حتی یک قطره چسب  و ماستیک هم استفاده نمیشود. مزیت این نوع آببندی در این است که تا زمانی که سقف شیروانی عمر میکند؛ دور لوله ها هم چون از همان جنس استفاده شده است آب بند میماند.فلاشینگ و آببند های انواع دودکشهای سقف شیروانی آماده ارائه است.

دودکش سقف شیروانی

و در نمونه کار بعدی که در زیر عنوان میکنیم کار فرما خواستار سازه فلزی برای دودکش شدند و عکس های آن پروژه را به ترتیب اجرا برای مشاهده شماعزیزان قرار می دهیم و امیدواریم مورد پسند شما عزیزان قرارگیرد

دودکش سقف شیروانی

دودکش سقف شیروانی

دودکش سقف شیروانیدودکش سقف شیروانی

در این روش از نصب دودکش سقف شیروانی قطره ای چسب استفاده نمیشود و آب بندی سقف بسیار عمر طولانی دارد

محاسبه شیب سقف شیروانی

آببندی دودکش سقف شیروانی

انواع ورق شیروانی

ارسال نظر